Sklep Narciarski i Snowboardowy - Sporty Zimowe Snowsport.pl
 
Dodano produkt do koszyka
Kontynuuj zakupy
Przejdź do koszyka
Dobór sprzętu

 

REGULAMIN KONKURSU SNOWSPORT&SMITH1. Organizator
Organizatorem konkursu jest firma P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Gliwicka 4, 59-220 Legnica, NIP 6131289530, REGON 391056836, adres poczty elektronicznej: sklep@snowsport.pl, numer telefonu: +48 76 862 91 83 oraz 801 011 891.

2. Wyłączenie odpowiedzialności
Konkurs nie ma żadnego związku z serwisem Facebook i w żaden sposób nie jest przez Facebook sponsorowany, wspierany lub organizowany.

Firma P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI będzie zwolniona ze wszelkich zobowiązań względem zwycięzcy najpóźniej wraz z przekazaniem wygranej.

3. Udział w konkursie
Uczestnikiem konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna.

Zadanie konkursowe – na profilu SnowSport na Facebook zostaw zdjęcie pod postem konkursowym w którym pokazujesz siebie na stoku zjazdowym. Pamiętaj by następnie polubić posta, udostępnić go oraz zaobserwować fanpage SnowSport.

W konkursie mogą brać udział tylko ogólnodostępne profile. Adres strony na Facebook: https://www.facebook.com/snowsport. Pracownicy P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI oraz ich rodziny nie są upoważnieni do udziału w konkursie. W związku z udziałem w konkursie uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Dobrowolne wydatki w związku z udziałem w akcji nie zostaną zwrócone. Uczestnik jest odpowiedzialny za poprawność danych - udział w konkursie wymaga podania danych osobowych odpowiadających rzeczywistości. W przypadku naruszenia regulaminu udziału P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI ma prawo wykluczyć osoby z konkursu. Każdy uczestnik może pozostawić tylko jeden komentarz. Każdy kolejny komentarz pozostawiony pod postem nie jest brany pod uwagę.

4. Wyniki konkursu i nagrody
W konkursie nagrodzona zostanie 1 osoba. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez wybranie komentarza z największą ilością polubień.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o ewentualnej wygranej poprzez publiczne oznaczenie (imię lub nazwa profilu) w poście ogłaszającym wyniki oraz zostanie do nich wysłana wiadomość poprzez Messenger. Jeśli osoby nie zgłoszą się do nas w ciągu 7 dni, tracą prawo do odebrania nagrody, a na jego miejsce zostanie wyłoniona nowa osoba.

5. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 17.01.2022 o godz. 10:00, a kończy się 31.01.2022 o godz. 23:59. P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI ma prawo do przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez wcześniejszej zapowiedzi i z uzasadnionych powodów. Wyniki ogłoszone przez P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI są ostateczne i wiążące. Dochodzenie racji na drodze prawnej oraz wypłata równowartości nagrody w gotówce są wykluczone.

6. Ochrona danych
Wraz z przekazaniem danych osobowych uczestnika P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI ma prawo do ich gromadzenia i przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród w wymaganym zakresie oraz RODO. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie przekazanych danych w ramach konkursu i zgadza się na udostępnienie danych osobom upoważnionym przez P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI do przeprowadzenia konkursu. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Uczestnik jednoznacznie zgadza się na wykorzystanie, a w szczególności opublikowanie przekazanych danych. Uczestnik ma w każdym momencie prawo do informacji lub korekty swoich danych zgodnie z wymogami prawnymi i może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę do przetwarzania danych, drogą mailową na adres marketing@snowsport.pl ze skutkiem na przyszłość.

7. Obowiązywanie warunków
Opisane warunki uczestnictwa obowiązują w trakcie trwania konkursu „Pokaż siebie” P.P.H.U. „FIT” PAWEŁ MICHALSKI ma prawo do zmiany lub dopasowania warunków uczestnictwa w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku uczestnicy zostaną o tym poinformowani w odpowiednim miejscu na stronie konkursu.

8. Pozostałe
Nieważność pojedynczych lub kilku postanowień wspomnianych warunków uczestnictwa lub określone braki w warunkach nie naruszają ważności innych postanowień. Nieskuteczne lub niepełne postanowienia zostaną utrzymane w mocy skuteczną treścią, która pod względem znaczenia jest najbardziej zbliżona do znaczenia postanowienia nieważnego.

snowsport sklep narciarski online certyfikat prokonsumencki
certyfikat e-gazela-biznesu 2020 snowsport sklep snowboardowy online
Laur eksperta snowsport - sklep narciarski online
snowsport sklep narciarski online certyfikat e-gazela-biznesu 2018