Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin kart podarunkowych

I. Definicje

Znaczenie użytych w regulaminie zwrotów:

1. "Regulamin" – niniejszy Regulamin

2. "Wydawca" - FIT s.c., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul. Gliwicka 4, 59–220 Legnica, o numerze NIP 6912515599 oraz numerze REGON 364325964, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej)

3. "Towar" – produkt dostępny w sklepie internetowym SnowSport.pl, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w sklepie SnowSport.pl

4. "SnowSport.pl" – domena internetowa, miejsce sprzedaży towaru na terenie Polski.

5. "Nabywca" – podmiot dokonujący w sklepie SnowSport.pl przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Podarunkową SnowSport.pl

6. "Użytkownik" – podmiot przezdstawiający do użycia Kartę Podarunkową SnowSport.pl przu zapłacie za Towar

7. "Karta Podarunkowa SnowSport.pl" – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o ilości punktów, wydany przez FIT s.c, uprawniający do realizacji go w sklepie internetowym SnowSport.pl. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową "Bon Podarunkowy" i "Karta Upominkowa".

8. "Pozostałe Sklepy" – inne sklepy, w których można rozliczyć Kartę Podarunkową SnowSport.pl, do których zaliczają się http://sklepkite.pl, http://surfmix.com

 

II. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych SnowSport.pl

2. Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych SnowSport.pl obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej

3. Aktywowanie Karty Podarunkowej SnowSport.pl, zapisanie na niej punktów oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w sklepie SnowSport.pl, i Pozostałych Sklepach biorących udział w akcji lub w siedzibie Wydawcy.

4. Wydawca aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową SnowSport.pl, działa w zaufaniu, iż:

a) Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b) zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej SnowSport.pl wraz z informacją o punktach w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę (ilość nie może być wyższa niż 1000), aktywowania jej, oraz do przyjmowania jej realizacji w sklepie SnowSport.pl.

6. Dokonując płatności kartą płatniczą Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.

7. Wartość Karty Podarunkowej SnowSport.pl wyrażona w złotówkach (PLN) jest równa ilości punktów na niej zawartych (1 punkt równa się 1 złoty).

8. Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty podarunkowej SnowSport.pl Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.

9. Karty Podarunkowej SnowSport.pl nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej SnowSport.pl lub innych bonów towarowych

10. Kartę Podarunkową SnowSport.pl można łączyć z innymi Kartami Podarunkowymi SnowSport.pl

11. Karta Podarunkowa SnowSport.pl nie podlega wymianie na środki pieniężne.

12. Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej SnowSport.pl jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.

13. Realizacja Karty Podarunkowej SnowSport.pl wymaga wpisania unikalnego kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej SnowSport.pl w polu "Wprowadź kod rabatowy" sklepu SnowSport.pl podczas realizacji koszyka zakupowego.

14. W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową SnowSport.pl, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej SnowSport.pl zostanie przeniesiona na rzecz pomniejszenia wartości koszyka zawierającego wybrany przez Użytkownika Towar w Sklepie SnowSport.pl i Pozostałych Sklepach biorących udział w akcji. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż ilość punktów na Karcie Podarunkowej SnowSport.pl wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od ilości punktów, karta z ilością punktów pozostałą po dokonanej transakcji Użytkownik może dołożyć do koszyka inne produkty, dzięki którym wykorzysta w pełni Kartę Podarunkową SnowSport.pl.

15. Użytkownik podczas wykorzystywania w zamówieniu swojej Karty Podarunkowej zobowiązuje się wykorzystać wszystkie zgromadzone na niej punkty na rzecz pomniejszenia kwoty zamówienia. W przypadku pozostałej nadwyżki, punkty przechodzą na rzecz Wydawcy i ich nadwyżka dodawana jest do wartości zamówienia a sama nadwyżka traktowana jest jako usługa marketingowa.

16. Karta Podarunkowa SnowSport.pl ma okres ważności jeden rok, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej SnowSport.pl nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej SnowSport.pl w ciągu roku jej ważności, zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową SnowSport.pl, 

obejmującą tą samą liczbę punktów, z kolejnym rocznym terminem ważności.

17. Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej SnowSport.pl jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o zachowanie jednorazowego kodu zawartego na niej, niezbędnego do jej realizacji.

18. Użytkownik ma prawo do uzyskania, w sklepie SnowSport.pl, podczas kontaktu mailowego na sklep@snowspor.pl, lub telefonicznego do wszelkich informacji związanych z realizacją i zakupem Karty Podarunkowej SnowSport.pl

19. Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej SnowSport.pl i skierować sprawę do niezwłoczneo wyjaśnienia w przypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej SnowSport.pl

b) uszkodzenia Karty Podarunkowej SnowSport.pl w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej SnowSport.pl

20. W wypadku zwrotu Towarów, nabywca w sklepie SnowSport.pl i Sklepach Partnerskich biorących udział w akcji przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej SnowSport.pl, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę zawierającą informacje takiej samej ilości punktów jaką wykorzystał przy zakupie zwracanych Towarów

21. Użytkownik poprzez przedstawienie personeliwo sklepu SnowSport.pl i Pozostałych Sklepów partnerskich biorących udział w akcji lub poprzez wpisanie kodu zawartego na Karcie Podarunkowej SnowSport.pl wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej SnowSport.pl

 

III. Postanowienia Końcowe

1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych

2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SnowSport.pl będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia do Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SnowSport.pl mogą być składane mailowo na adres sklep@snowsport.pl lub pisemnie na dane adresowe Wydawcy.

4. Przekazywanie Karty Podarunkowej SnowSport.pl nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usłyg w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej SnowSport.pl, ma prawo na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT. 

5. Karta Podarunkowa SnowSport.pl nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego. 

6. Umowa przy wykorzystaniu Karty Płatniczej SnowSport.pl jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

7. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.

Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 624 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-29
Zamówienie zostało bardzo szybko wysłane i dostarczone.
2024-03-26
Wszystkie zakupione rzeczy otrzymałem zgodnie z zamówieniem i w b. krótkim czasie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do sprzedawcy i mogę go polecić wszystkim kupującym sprzęt narciarski. Ryszard
pixel